Wanara di Arcapada

Minggu, 18 September 2011

| 2 comments
Tinggal di gua Kiskenda, di hutan Dandaka, gunung Reksamuka.

Bukan Hanoman, bukan Subali, bukan Sugriwa.

Senang menjeleajah Arcapada.

Bermain di candi Dharma.

Kadang tersesat di Mayaloka.

Suka kabur dari Sucilpaloka.

Tidak ada hubungannya dengan Ayodya.

Apalagi Alengka.

Memimpikan dewi dari Mayapada.

Dipanggilnya Trijata.
Diberdayakan oleh Blogger.